Nyt prissystem på din fjernvarme

Fra den 1. januar 2021 indfører Norfors Fjernvarme en helt ny tarifstruktur – med nye og mere fair varmepriser til alle – uanset hvor du bor.

Samtidig med den nye tarifstruktur påbegynder vi en temperatur-sænkning i det fjernvarmevand, vi sender ud til dig. Vi kan spare store mængder energi, og hvis du udnytter energien i fjernvarmen mere effektivt, kan vi sammen bidrage til en mere bæredygtig og endnu grønnere varmeforsyning. Få gode sparetips her på siden – og se hvordan du og din bolig får mest ud af fjernvarmen.

Skal du have fradrag eller tillæg?

Justér din fremløbs- og returtemperatur og se hvor du ligger på barometeret …

Fremløbstemperatur

Returtemperatur

Sådan finder du din fremløbs- og returtemperatur

Hold øje med dit forbrug via eForsyning – brug hjemmesiden eller app’en. Har du brug for hjælp, så ring til os på 45 16 05 00.