Gode råd til god afkøling

Alle ved, at varmeregningen bliver mindre, hvis man bruger fjernvarmevandet med omtanke – dette gælder dels det varme brugsvand og varmeenergien i radiatorerne. Men ved du så også, at forskellen mellem fjernvarmevandets fremløbs- og returtemperatur har betydning for din økonomi?

Forskellen kaldes for “afkølingen”. Jo koldere fjernvarmevandet er, når det sendes tilbage til varmeværket, jo bedre har man udnyttet den varmeenergi, der er bundet i fjernvarmevandet. Prøv engang og føl på returrøret på en radiator, der er åben. Røret skal føles koldt eller lunkent, så er afkølingen sandsynligvis god.

Jo bedre fjernvarmevandet afkøles, inden det sendes tilbage til varmeværket, jo mindre bliver din varmeregning.

Hvis fjernvarmevandet ikke afkøles tilstrækkeligt, sker gennemstrømningen alt for hurtigt. Det medfører, at varmeværket enten skal sende en større mængde fjernvarme i cirkulation eller hæve temperaturen. I begge tilfælde kræver det et større energiforbrug, og det belaster både miljøet og økonomien. I vinterperioden (november-marts) bør det være muligt at opnå en afkøling så returtemperaturen er på højst 45 °C.

Hvad kan du sikre?

Termostaten/føleren skal sidde frit, og må ikke dækkes til af gardiner, møbler eller lignende

Det er termostaten på din radiator, der regulerer varmen i de enkelte rum. De er forsynet med en føler i håndtaget eller en fjernføler placeret på væggen. Termostaterne regulerer således, at der altid er den ønskede temperatur i lokalet. Hvis det er for koldt udenfor, sørger de automatisk for, at der bliver skruet op for varmen til radiatorerne og omvendt, hvis det bliver varmt.

Radiatoren bør aldrig tildækkes eller afskærmes
En radiator bør aldrig tildækkes eller afskærmes. En sofa eller reol bør således ikke placeres lige foran en radiator uden fjernføler. En tildækket/afskærmet radiator kan ikke afgive varmen tilstrækkelig effektivt, og sender derved varmt fjernvarmevand retur i systemet.

Brug altid alle radiatorer i samme rum
Brug altid alle radiatorer i samme rum – dette giver absolut den mest behagelige varme. Det giver samtidig den størst mulige varmeflade og dermed den bedste afkøling. Der er intet sparet ved at skrue helt op for en enkelt radiator i et rum og lukke for de andre. Faktisk bruger én radiator, der er fuldt opvarmet, ofte mere varme end to eller tre, der kører på nedsat radiatorflade. Hvis du derimod bruger alle radiatorer som anbefalet, så udnytter du den tilførte varme på den mest hensigtsmæssige måde.

Husk altid at lukke for termostaterne, når du lufter ud, for at spare på varmeenergien
Udluftning bør ske i korte intervaller og gerne flere gange om dagen. Undgå at lade vinduer stå på klem i længere tid ad gangen. Den friske kølige luft, der kommer ind, vil påvirke termostaterne, som automatisk begynder at skrue op for varmen, og dette påvirker unødigt varmeforbruget.

Tjek om radiator er for lille
Når radiatoren og termostaten fungerer, som de skal, er radiatoren varm i toppen og køligere i bunden. Er din radiator varm i bunden, kan det skyldes, at den er for lille til det pågældende rum. Du bør da overveje at kontakte din lokale vvs-installatør.

Gulvvarme
For gulvvarme er det, ligesom for radiatorer, vigtigt at fordele varmen på så mange varmekredse (rum) som muligt. Automatik, evt. med temperaturbegrænsning, skal også være i orden. NB: Afhængigt af varmebehovet til brugsvandsopvarmning vil afkølingen i sommerperioden være svingende.

Hvis alle på fjernvarmenettet får mere ud af energien i fjernvarmevandet, vil varmeværket kunne nedbringe omkostningerne til at få varmet vandet op og pumpet rundt.

En god afkøling er til gavn for både økonomien og miljøet.