Ofte stillede spørgsmål

Herunder kan du finde svar på de oftest stillede spørgsmål.

Der kan være flere forklaringer: 

 • En eller flere termostatventiler sidder fast
  Motionér ventilerne ved at åbne og lukke dem nogle gange. Virker det ikke – kontakt din vvs-installatør.
 • Anlægget er utæt
  Utætheder kan vise sig både som et større og et mindre forbrug. Tjek de synlige rør for utætheder. Kontakt evt. din vvs-installatør.

Der kan være flere forklaringer:

 • Radiatorerne er indstillet forskelligt
  Brug alle radiatorer i samme rum og indstil dem ens. Sørg for, de højst er håndvarme i bunden.
 • En eller flere radiatorventiler sidder fast
  Prøv at motionere ventilerne ved at åbne og lukke dem. Tilkald din vvs-installatør, hvis det ikke virker.
 • Radiatorerne er for små
  Hvis dine radiatorer er for små, vil ventilen blive ved at lukke varmt vand ind, selvom radiatoren allerede er helt varm. Dermed lukker du varmt vand ud i bunden. Spørg din vvs-installatør om råd.

 •  Anlægget er utæt
  Tilkald din vvs-installatør. Hvis vandet løber, skal du lukke for hovedhanen med det samme. 

Der kan være flere forklaringer: 

 • Stor temperaturforskel mellem dine rum
  Husk at holde dørene lukket mellem rum, der har forskellige temperaturer, fx soveværelse og stue.
 • Radiatorerne kører, mens der bliver luftet ud
  Tjek, at husets beboere husker at lukke for radiatorventilen, når de lufter ud. Luft kun ud i 5 minutter ad gangen.
 • Temperaturen er måske for høj
  21° C er en rar stuetemperatur for de fleste. Hver ekstra grad koster 5 procent ekstra varmeforbrug.

Der kan være flere forklaringer:

 • Luft i anlægget
  Hvis det risler i radiatoren, og den ikke bliver ordentligt varm: Luk luften ud af radiatoren ved at løsne luftskruen i toppen. Hold en klud under, så det ikke drypper.
 • Termostatventilen sidder fast
  Motionér ventilen ved at åbne og lukke den nogle gange.
 • Cirkulationspumpen er standset
  Tjek, at pumpen er tændt. Måske skal sikringen skiftes.
 • Fjernvarmen er afbrudt
  Tjek driftsstatus her.
 • En eller flere radiatorer er dækket til
  Sørg for, at luften altid kan cirkulere frit om radiatorerne.

Der kan være flere forklaringer:

 • Vandforsyningen er afbrudt
  Tjek din vandforsynings hjemmeside.
 • Temperaturen er ikke indstillet korrekt på vandvarmeren
  Skru lidt op og ned for ventilen, og indstil den til en lidt højere værdi.
 • Vandvarmeren er kalket til
  Tilkald din vvs-installatør